Over dit product

Binnen onze Cardbeheer oplossing biedt OmniCard het OmniCMS Card Management Systeem voor de totale beheersing van uw multifunctionele Card toepassingen. Het OmniCMS is al bij meer dan 40 bedrijven en onderwijsinstellingen de beheeromgeving van hun Card populatie. OmniCMS is al vanaf 2002 verkrijgbaar op de markt en is, door de vele implementaties en gebruikstoevoegingen tijdens de afgelopen 15 jaar, het meest uitgebreide en efficiënte Card beheer pakket van Nederland.

Het gebruik van het OmniCMS is simpel, bespaart kosten en is efficiënt. De basis bestaat uit 3 belangrijke peilers.

 1. Synchronisatie met uw brongegevens door een actieve koppeling met bijvoorbeeld een studenten informatie , HR – of Identy Management Systeem;
 2. Verrijking van de brongegevens met kaartdata waaronder foto, kaartnummer  maar ook verschillende kaartprofielen met autorisatierechten;
 3. Uitgifte en validatie van de kaart waarna de gegevens automatisch doorgezet worden naar de diverse afnemende systemen zoals toegangscontrole, multifunctionele print – en kopieersystemen (follow-me printing), lockersystemen, betaalsystemen, tijdsregistratie enzovoort etc.

OmniCard heeft door de jaren heen al meer dan 80 klantspecifieke koppelingen weten te realiseren waardoor het OmniCMS het meest gebruikte kaartmanagementsysteem van Nederland is geworden.

De belangrijkste functionaliteiten van het OmniCMS zijn:

 • Kaartprofielen
 • Nummeruitgifte
 • Autorisatierechten
 • Maken en toevoegen van foto’s
 • Dataverrijking
 • Lifecycle management
 • Multi-user
 • Fotolijsten
 • Voorraadbeheer kaarten
 • Gebruikersrprofielen
 • Lokale Hosting
 • Externe Hosting
 • Interne –en externe kaartproductie
 • Rapportages

Al naar gelang wens is het OmniCMS beschikbaar in de varianten Light, Standaard & Ultimate.

 

Categorieën: ,

OmniCMS 2

 

De kernactiviteit van OmniCMS & Selfservice module

 

De kernactiviteit van het OmniCMS is het beheer en onderhoud van kaarten. Dit houdt in dat alle functies binnen het OmniCMS op de één of andere wijze in verband staan met kaarten.

Vanaf het moment dat een kaart in het leven wordt geroepen tot het moment van vernietiging, doorloopt de betreffende kaart een aantal administratieve en productie fasen. Het proces van het doorsluizen van een kaart van de eerste fase tot en met de laatste, heet de lifecycle van een kaart. In elke fase in de lifecycle van de kaart wordt een kaartstatus aan de betreffende kaart toegekend, die aangeeft in welke fase die kaart zich bevindt.

Een kaart aanmaken

De lifecycle van een kaart begint op het moment dat een persoon in aanmerking komt voor het verkrijgen van een kaart. Dit is een administratieve handeling waarbij de pas ‘aangemaakt wordt. Deze functie kan zowel voor een individu als voor een groep personen uitgevoerd worden. Een kaart aanmaken houdt concreet in dat er een record wordt toegevoegd in de tabel ‘Kaart’ in de database. Nadat een kaart deze status heeft gekregen, bestaat er fysiek nog geen kaart. Een aangemaakte kaart moet eerst nog  een aantal andere fases doorlopen voordat deze daadwerkelijk geproduceerd (en dus geprint) kan worden.

Aanmaken personalisatiedata

De eerstvolgende fase waar een aangemaakte kaart naar toe kan is het Aanmaken Personalisatiedata. Hiermee worden gegevens verzameld die nodig zijn voor het printen en coderen van een kaart, en worden de persoonsgegevens tezamen met de kaartgegevens verzameld in een tabel en beschikbaar gesteld aan de applicatie die de blanco kaarten print en codeert. Afhankelijk van de partij die deze handeling voor zijn rekening neemt, spreekt men hier van Interne productiedata en Externe productiedata.

De kaart produceren

Als aan alle ingestelde business rules zijn voldaan kan de kaart worden gecodeerd en afgedrukt. Afhankelijk van de kaartprinter kan dit in één procesgang worden uitgevoerd. Een kaart die succesvol is geprint en gecodeerd, krijgt een aantal kenmerken in de productietabel door CardExchange, onze kaartprint en coderingssoftware. Twee belangrijke gegevens uit deze tabel die aanduiden of een kaart al dan niet correct is geproduceerd zijn Aantal_Geprint en Chip_Serienummer. Bij een correct geproduceerde kaart heeft het veld Aantal_Geprint een waarde groter dan nul en het unieke serienummer van de kaart is opgeslagen in het veld Chip_Serienummer.
Wanneer de resultaten van de productie teruggelezen worden in het CMS, worden de kaartgegevens opgeslagen in de tabel kaart en de status van de kaart afhankelijk van productieresultaat al dan niet omgezet naar Geproduceerd. Deze status wil zeggen dat de kaart geprint en gecodeerd is en klaar staat om verzonden te worden.

OmniCard zorgt voor de dagelijkse productie van kaarten waarbij de offsetkaarten nabewerkt, gecodeerd en verstuurd (naar huis – en/of centraal adres) worden. De kaart wordt automatisch op de juiste brief geplakt en in de enveloppe gedaan.

De kaart uitgeven

 De laatste stap voor de ingebruikneming van een kaart is het uitgeven ervan. Dit houdt in dat de kaart als het ware wordt geactiveerd en gereed gemeld voor gebruik. In deze fase wordt de nieuwe kaart doorgegeven aan alle achterliggende systemen (zoals toegangscontrole en printsystemen), zodat de kaart daadwerkelijk toegang geeft tot waar hij voor bedoeld is.

OmniCMS overzicht

Een kaart blijft in principe actief tot er een wijziging plaatsvindt die gevolgen heeft voor de status van de kaart. Deze wijzigingen kunnen uiteindelijk leiden tot het vernietigen van een kaart, wat ook gelijk het einde is van de levenscyclus ervan. Diverse zaken kunnen deze wijziging veroorzaken. Denk hierbij aan verlies, diefstal, defect of het aflopen van de geldigheidsdatum van de kaart. Deze laatste wordt meestal door een automatisch proces afgehandeld in de database en de gebruiker hoeft daar niets voor te doen. In alle andere gevallen moet de gebruiker van het systeem de status van de betreffende kaart handmatig omzetten.

Selfservice module ( Mijn OmniPas )De Selfservice module betreft een website waar studenten en/of medewerkers hun foto kunnen maken en uploaden, de kaart aanvragen en/of de kaart blokkeren.

 

OmniCMS 2.0LightStandaardUltimate
Exporteren kaarthoudersv
Afsluitenvvv
Log outvvv
Kaarthouder bewerken
Ongedaan makenvvv
Knippenvvv
Kopiërenvvv
Plakkenvvv
Wissenv
Kaarthouder
Ga naar beginvvv
Ga naar vorigevvv
Ga naar vorigevvv
Ga naar eindevvv
Toevoegenvvv
Wijzigenvvv
Wijzigingen opslaanvvv
Wijziging ongedaan makenvvv
Wissenvvv
Huidig record parkerenvvv
Huidig record laten vervallenvvv
Tabel verversenvvv
Filterenvvv
Zoekenvvv
Zoeken met Filtervvv
Filter Leegmakenvvv
Dupliceren voor sleutelpasC
Aanmakenvvv
Aanmaken personalisatiedatavvv
Verwerken personalisatiedatavvv
Uitgevenvvv
Handtekeningvv
Koppelen tijdelijke kaartC
Ontkoppelen tijdelijke kaartC
Innemenvvv
Annulerenvvv
VersturenCv
Retour onbestelbaarCv
Defectvvv
Verlorenvvv
Gestolenvvv
Gestolen met aangifteC
Preventief blokkerenvvv
Overige blokkade/parkerenvvv
Blacklistvvv
Vrijgevenvvv
Innemen groepv
Afhaalberichten printenvv
Vernietigenvvv
Zoeken op kaartnummervvv
Zoeken met kaartlezervv
Aanvraag toegangspas zonder fotoCC
Afdelingen bewerkenvv
Reden blokkeringvv
Externe firma bewerkenvv
Functienamen bewerkenvv
Tabellen beherenvv
Foto’s exporterenvv
Foto’s importerenvv
Overzicht foto’s per groepvv
Overzicht kaartvoorraadvv
Report designervv
Rapportenvvv
Rapporten exporterenvv
Eigen rapportenvv
Rapportages via Accessvv
Kaartlezerform
Aanmaken kaartenvvv
Aanmaken personalisatiedatevvv
Externe productievvv
Interne productievvv
Verwerken personalisatieresultaatvvv
Interne productievvv
Externe productievvv
Uitgifte kaartenvvv
Autorisatievv
Rollen bewerken/toevoegenvv
Gebruikers bewerken/toevoegenvv
Gebruikers filters instellenvv
Inloggen met kaartlezervvv
Inloggen met Windows uservv
Inloggen met CMS uservv
Archiverenvv
Bulk aanmaken anonieme kaartenvv
Bulk aanmaken tijdelijke kaartenvv
Taal kiezenvvv
Afhaalberichten makenvv
Afhaalberichten afdrukkenvv
Configuratie ini bestandvv
Instellen naamvoorkeurvv
Lijst voor email bestandCv
Info OmniCMSvvv
Helpvvv
Foto toevoegenvvv
Vrije veldenvv
Labels wijzigenvv
Standaard Importvv
Standaard XML Importvv
Koppelingenvv