OmniCMS Gebruikergroepdag 2016 met 70 deelnemers een groot succes

18 december 2016

Op woensdag 12 oktober heeft de jaarlijkse OmniCMS gebruikersgroepdag plaatsgevonden bij 2 gebruikers van het OmniCMS nml. ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool. 

Met een opkomst van bijna 70 OmniCMS Gebruikers, geïnteresseerden, een aantal OmniCard partners en leveranciers mogen we de OmniCMS Gebruikersgroepdag als zeer geslaagd noemen.

In een leuke ontspannen en informele sfeer hebben wij u geïnformeerd over onze nieuwe OmniCard software en productontwikkelingen op het gebied van Card oplossingen die wij in 2017 zullen lanceren. Hieronder ons OmniCMS 3.0 web-based platform, OmniPAS (self-service module), CardExchange Visitor software, OmniApp en de OmniKiosk.

OmniCard Ed Dijkers
OmniCard Ed Dijkers

 

De aftrap werd verricht door een presentatie van de heer Paul van Wegberg van het ROC Mondriaan. Hierin werd uiteengezet op welke wijze het implementatieproject in 2014 is verlopen betreffende de vervanging van de oude ROC Mondriaan pas op basis van Mifare Classic naar Mifare Desfire EV1. De keuze om in 1 keer alle kaarten voor de 16.000 leerlingen en bijna 2.000 medewerkers te vervangen is mede gemaakt op basis van het feit dat eind 2014 de Chipkip functionaliteit wegviel.

ROC Mondriaan heeft toen de keuze gemaakt voor een nieuwe betaaloptie van Ximedes/Equens, Snel en Simpel Betalen. Om veilig betaalverkeer te kunnen garanderen was de beter beveiligde Mifare Desfire EV1 kaart nodig. Daar de ROC Mondriaan kaart ook wordt gebruikt voor aansturing van de multifunctionals, toegangscontrole en aan- en afwezigheid was de overstap naar deze kaart een goede gelegenheid. Paul zette keurig uiteen wat een dergelijke implementatie met zich meebrengt en roemde de samenwerking met OmniCard en haar partners.

Al met al was de implementatie geslaagd en staan we voor een mogelijk volgende stap, het invoeren van de self service module OmniPAS om de leerlingen zelf hun foto te kunnen laten uploaden.

ROC Mondriaan : Peter Wegberg
ROC Mondriaan : Paul van Wegberg

 

Na de presentaties van OmniCard en ROC Mondriaan konden we genieten van een kopje koffie of thee en was het goed om met elkaar in gesprek te komen.

Na de pauze was het woord aan de heer Alexander Rensink, Business Segment Manager van NXP. Alexander gaf uitleg over de nieuwe Mifare Desfire EV2 kaarttechnologie. Met de Mifare Desfire EV2 is het eenvoudiger om applicaties van derden op uw kaart te laden. Door de vereenvoudigde maar wel secure, uitwisseling van de kaartsleutels . Denk hierbij aan applicaties die buiten het “gesloten karakter” van uw organisatie liggen, zoals gebruik van fietsverhuur en korting bij bedrijven zoals restaurants of theaterbezoek.

Tijdens de lunch is er veel kennis met elkaar gedeeld en uitgewisseld en dat is eigenlijk het belangrijkste gedeelte van de dag. Daarna zijn we met alle OmniCMS Gebruikers naar de Haagse Hogeschool gegaan.

Carlijn Beekenkamp, Functioneel Beheerder Bedrijfsvoering bij de dienst Facilitaire Zaken en IT, had een leuke rondleiding door het imposante gebouw georganiseerd.

De 25.000 studenten hebben een studentenkaart waarmee ze kunnen betalen binnen de Haagse Hogeschool.
Deze kaarten kunnen de studenten zelf activeren en opwaarderen middels de Ximedes web portal. De medewerkers gebruiken hun kaart  tevens als sleutel op het Simons Voss off-line toegangssysteem. Daarnaast geeft de Haagse Hogeschool ook Budget- en Servicekaarten uit voor verschillende gebruiksdoeleinden. OmniCard produceert alle type kaarten voor de Haagse Hogeschool en heeft alle systemen gekoppeld middels het OmniCMS.

de Haagse Hogeschool Carlijn Beekenkamp
de Haagse Hogeschool Carlijn Beekenkamp

 

Na de presentatie van Carlijn Beekenkamp van de Haagse Hogeschool was het tijd voor de afsluitende borrel en kunnen we terugkijken op een geslaagde OmniCMS gebruikersgroepdag. Volgend jaar weer, waarbij veel tijd zal worden ingeruimd voor onderling overleg in kleine deelgroepen.

Programma 2016

09.30 – 10.00   Ontvangst met koffie en thee

10.00 – 10.15   Opening

10.15 – 10.45   ROC Mondriaan presentatie en rondvraag

10.45 – 11.15   OmniCard : OmniCMS 3.0 / OmniApp / OmniKiosk presentatie en rondvraag

11.15  – 11.30  Koffiepauze

11.30 – 12.00   NXP : Desfire EV2 en rondvraag

12.00 –  13.30  Lunch ROC Mondriaan

13.30 – 14.15   Rondleiding Haagse Hogeschool en rondvraag

14.15 – 17.00   Borrel

Meer nieuws...