Corona-Virus

16 maart 2020

Update: 16-3-2020

Omdat we recent in Nederland te maken hebben gekregen met een snel toenemend aantal Corona (COVID-19) infecties, vinden wij het van belang om u te informeren over onze opstelling inzake het virus en maatregelen tegen verdere verspreiding.

Op de eerste plaats wensen wij niemand een infectie met het virus toe. Wij hopen dan ook dat verdere verspreiding in Nederland met effectieve middelen zal worden tegengegaan. Wij zijn echter van mening dat we rekening moeten houden met het risico van verdere verspreiding en van infectie van mensen in onze directe of indirecte omgeving. In dat geval zullen wij maatregelen treffen om verdere verspreiding naar onze medewerkers, onze klanten en andere relaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Concreet betekent het dat wij onze medewerkers in dat geval zullen verzoeken om vanuit huis te werken, drukke plaatsen te vermijden en klantcontact op locatie te beperken of voor onbepaalde tijd te onderbreken.

Wij gaan ervan uit dat dit in principe geen probleem vormt, omdat bijna alle activiteiten die wij voor onze klanten uitvoeren ook kunnen worden uitgevoerd en gecoördineerd op afstand. We zullen dan uiteraard middelen aanbieden voor video conferencing en dergelijke zodat regelmatige afstemming en overleg gewoon kan blijven plaatsvinden.

Voor wat betreft bezoek aan regio’s in binnen- en buitenland, volgen wij strikt de aanbevelingen van het ministerie van Buitenlandse zaken omtrent reisadviezen en van het RIVM.

In het geval dat wij maatregelen nemen, zullen wij onze uiterste best doen om de continuïteit van onze dienstverlening aan u als klant te waarborgen, en de gemaakte afspraken na te komen.

Voor wat betreft onze productiecapaciteit kunnen we dat niet meer voor de volle 100% blijven garanderen indien meerdere van onze medewerkers mogelijk niet meer inzetbaar zouden zijn op de productieafdeling in Alphen aan den Rijn. De afgesproken levertijden van reguliere orders en vooral de afspraken rondom dagelijkse productie met de daarbij horende leveringsafspraken kunnen daardoor mogelijk niet voor de volle 100% meer behaald worden. Wij vragen uw begrip hierin daarvoor.   

Wij hopen dat u in een voorkomend geval instemt met deze aanpak. Neemt u in geval van vragen s.v.p. contact op met uw Account- en/of Projectmanager. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer 0172 – 520 540.