card-believe

Over Card koppelingen

Uw Card kan zeer efficiënt gebruikt worden door meerdere facilitaire systemen aan uw Card te koppelen. Denk hierbij aan het gebruik van uw Card voor toegangscontrole, betalen, follow me printing, lockers, aan- en afwezigheidregistratie, kledinguitgifte, parkeren tot zelfs het  inloggen op de PC.  De door OmniCard bewezen effectieve koppelingen met meer dan 50 facilitaire systemen kunnen real-time uitgevoerd worden. Dit betekent dat uw Card na het printen en coderen gelijk voor gebruik uitgegeven kan worden. Hoe eenvoudig kan het zijn !

Een van de belangrijkste factoren die een systeem zoals het OmniCMS efficiënt maken is de hergebruik van gegevens. Vooral in de laatste jaren, met alle ontwikkelingen op het gebied van datatransport, wordt het steeds vanzelfsprekender dat de datagegevens van het ene systeem beschikbaar zijn voor de andere systemen binnen uw organisatie. Zo wordt namelijk de kans op fouten en dubbele gegevens gereduceerd tot een minimum. De controle van de gegevens hoeft in dit geval maar een keer bij de invoer plaats te vinden. Wanneer er een wijziging wordt aangebracht in de datagegevens van uw bronsysteem wordt deze direct gekoppeld ( synchronisatie ) met het OmniCMS. Deze datagegevens of zo als wij ze noemen “”kaarthoudergegevens”” worden verrijkt met kaartgegevens en daarna gekoppeld aan de achterliggende facilitaire systemen. Aan de hand van ingestelde waarden de zg. business rules kan bijvoorbeeld ook een gegeven welke niet in uw datagegevens beschikbaar zijn zoals een expiratiedatum van uw Card, of autorisatieprofielen automatisch gegenereerd en gekoppeld worden aan de facilitaire systemen.

De volgende koppelingsmethoden worden door OmniCard aangeboden:

 

 • Synchronisatie door middel van een CSV bestand
 • Synchronisatie door middel van een SQL Server View
 • Synchronisatie met behulp van XML berichten

De synchroniatie kent in hoofdlijnen de volgende taken:

o De mapping van de velden tussen de gegevens uit het bronsysteem en de Kaarthouder tabel.

o Het converteren van de gegevens in het juiste formaat conform de tabel Kaarthouder.

o Het vergelijken van de gegevens tussen de twee systemen om zo de wijzigingen eruit te filteren.

o Bij het constateren van verschillen de tabel Kaarthouder bijwerken met de nieuwe gegevens en een log schrijven naar de tabel SyncResultaat.

o Wanneer de synchronisatie plaatsvindt uit een tijdelijke tabel worden de gegevens één voor één verwijderd uit deze tabel en de tabel leeg gemaakt voor de volgende synchronisatie.

 

Lees meer

Diensten

 • Projectmanagement

  Na opdracht met elkaar een aantal spelregels afspreken. Hierdoor verbetert de samenwerking, de communicatie en de besturing van het project en zijn wij in staat om de gezamenlijke doelen van de koppeling te realiseren.

 • Implementatie

  Vanaf een kick-off sessie zal installatie, configuratie, implementatie, opleveren documentatie, training, keten- en acceptatietest uw Card oplossing in bedrijf worden gesteld. Nazorg na acceptatie sluit de implementatie van uw gewenste koppeling daarna af..

 • Service en Support

  Na de acceptatie en oplevering een goede dagelijkse monitoring van de in bedrijf gestelde koppelingen voorkomen veel vragen over de werking van uw Card en uw facilitaire systemen.

Gerelateerde cases

Meer cases